VHF 2021

1. Trong truyền dẫn, chức năng của máy phát (Transmitter) là:

 
 
 
 

2. Với mô hình dùng chung anten cho 1 cặp máy thu, phát VHF (1 máy thu, 1 máy phát) thì cần phải dùng mấy rơle để điều khiển:

 
 
 

3. Độ dài bước sóng bức xạ được quyết định bởi …..của chất bán dẫn

 
 
 
 

4. Các máy phát VHF có thể key máy liên tục trong 1 thời gian dài được không?

 
 

5. Tại giá trị VSWR bằng 1.5, khoảng bao nhiêu % công suất tới đầu cuối ăng-ten bị phản xạ lại?

 
 
 
 

6. Hồi tiếp âm có:

 
 
 
 

7. Đối với máy  ICOM IC-A200, công suất đầu ra âm tần

 
 
 

8. Tổng trở vào Zin là:

 
 
 
 

9. Bộ đàm truyền theo kiểu:

 
 
 
 

10. Một máy phát có công suất 50W thì công suất máy phát theo đơn vị dBm và dBW là bao nhiêu?

 
 
 
 

11. Theo Quy định Quản lý kỹ thuật, trong điều kiện thông thường, phòng thiết bị có cấu kiện điện tử phải duy trì độ ẩm tương đối trong dải bao nhiêu?

 
 
 
 

12. ICAO qui định về đặc tính (charateristics) của hệ thống thông tin VHF A/G:

 
 
 
 

13. Đối với máy  ICOM IC-A200, Làm thế nào để biết máy đang ở trạng thái phát:

 
 
 
 

14. Đối với máy  ICOM IC-A200, Trở kháng Microphone là:

 
 
 
 

15. Cuộn cảm là linh kiện điện tử dùng để tạo ……..trong mạch.

 
 
 
 

16. Để đưa một máy thu, máy phát hoặc máy thu phát (transceiver) VHF A-G vào khai thác phục vụ công tác điều hành bay cần phải có những giấy phép nào?

 
 
 
 

17. Độ lợi áp Av:

 
 
 
 

18. Đối với máy  ICOM IC-A200, Phân cách tần số mà máy có thể điều chỉnh được:

 
 
 
 

19. Trong truyền lan sóng cực ngắn người ta sử dụng phương truyền sóng nào là phù hợp nhất?

 
 
 
 

20. Đối với máy  ICOM IC-A200, Xử lý sự cố khi không có nguồn cung cấp cho khối IC-A200:

 
 
 
 

21. Độ lợi công suất Ap tính theo Decibel (dB) là:

 
 
 
 

22. Trình bày các thao tác để đo tần số phát của 1 máy phát VHF

 
 
 

23. Tụ điện là linh kiện điện tử dùng để chứa………

 
 
 
 

24. Với một bộ khuếch đại có độ lợi 10dB thì tỉ số điện áp đầu ra/vào là bao nhiêu:

 
 
 
 

25. Đối với máy  ICOM IC-A200, Máy có các ngõ vào ra (Tx, Rx, PTT, Sql) để đấu nối với Hệ thống điều khiển thông tin thoại (VCCS – Voice Communication Control System) không:

 
 
 
 

26. Đối với máy  ICOM IC-A200, Loại dây phi dơ sử dụng thích hợp cho máy:

 
 
 
 

27. ICAO qui định về đặc tính (charateristics) của hệ thống thông tin VHF A/G: Các tần số VTĐ sử dụng được chọn trong dải tần:

 
 
 
 

28. 1W tương ứng với:

 
 
 

29. Khi tiến hành đo độ sâu điều chế của máy phát VHF, người có thể dùng:

 
 
 
 

30. Theo bảng thông số vận hành, kiểm tra hệ thống cung cấp dịch vụ VHF, việc đo điện áp nguồn AC/DC của thiết bị VHF A-G được thực hiện với tần suất nào?

 
 
 
 

31. Bộ lọc phát được lắp ở vị trí nào?

 
 
 

32. Khi thu được tín hiệu lớn hơn độ nhạy máy thu, máy thu sẽ đưa ra tín hiệu điều khiển gì?

 
 
 

33. Khi muốn kiểm tra nguồn cấp cho máy VHF người ta dùng:

 
 
 

34. Trình bày các thao tác để đo công suất phát của 1 máy phát VHF

 
 
 

35. Ăng ten có các loại phân cực nào?

 
 
 
 

36. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên kỹ thuật được quy định trong tài liệu nào sau đây?

 
 
 
 

37. Mạch AGC đưa đến điều khiển những khối nào trong máy thu hình?

 
 
 
 

38. Khắc phục sự cố không có điện áp (AC hoặc DC. cung cấp cho máy thu/phát VHF

 
 
 

39. Chọn một trong 4 loại anten sau đây để có thể thích hợp cho việc liên lạc giữa trạm mặt đất và vệ tinh địa tĩnh

 
 
 
 

40. Khi đo công suất phát xạ của máy phát VHF người ta đấu nối:.

 
 
 

41. Với mô hình phát sóng VHF offset 2 điểm thì các trạm sẽ phát chính xác 1 tần số tại cùng 1 thời điểm, đúng hay sai?

 
 

42. Mã hoá kênh trong audio số nhằm mục đích:

 
 
 
 

43. Trong trường hợp mạch có hồi tiếp dương, hãy cho biết kết luận nào sau đây là sai:

 
 
 
 

44. Ở chế độ khóa điện tử tranzito lưỡng cực làm việc ở……

 
 
 
 

45. Độ từ thẩm tương đối của vật liệu từ µr là đại lượng…..

 
 
 
 

46. Phát biểu nào sai về mạch khuếch đại vi sai

 
 
 
 

47. Tín hiệu điều khiển để mở máy phát là:

 
 
 

48. Trình bày các thao tác để đo độ nhạy của 1 máy thu VHF

 
 
 

49. Với chất bán dẫn loại Si, diode được phân cực thuận khi:

 
 
 
 

50. Chân tín hiệu PTT của máy phát VHF không sử dụng nguồn key bên ngoài có điện áp hay không?

 
 

Câu 1 trên 50

Bình luận