VHF 2021

1. ICAO qui định về đặc tính (charateristics) của hệ thống thông tin VHF A/G: Phân cực của tín hiệu phát xạ là:

 
 
 
 

2. Ở chế độ khóa điện tử tranzito lưỡng cực làm việc ở……

 
 
 
 

3. Trong truyền lan sóng cực ngắn người ta sử dụng phương truyền sóng nào là phù hợp nhất?

 
 
 
 

4. Vi mạch tích hợp được sản xuất và sử dụng nhiều nhất hiện nay là loại nào ?

 
 
 
 

5. Dựa vào phần trăm dung sai điện trở được phân chia làm mấy loại?

 
 
 
 

6. Trên rơle anten, bình thường cổng COM sẽ thông với cổng:

 
 

7. Đối với máy  ICOM IC-A200, Khi KSVKL thông báo chất lượng nghe trên loa kém (chiều phát tốt) thì nguyên nhân có thể do:

 
 
 
 

8. Hồi tiếp dương có :

 
 
 
 

9. ICAO qui định: Đối với Dịch vụ Kiểm soát Đường dài: Các phương tiện TT không-địa đảm bảo giữa Đơn vị cung cấp DV Kiểm soát Đường dài và tàu bay trong vùng kiểm soát:

 
 
 
 

10. Các công đoạn của quá trình số hoá tín hiệu audio:

 
 
 
 

11. Để đưa một máy thu  VHF A-G vào khai thác phục vụ công tác điều hành bay cần phải có những giấy phép nào?

 
 
 
 

12. Đối với máy  ICOM IC-A200, Trở kháng Microphone là:

 
 
 
 

13. Chân tín hiệu PTT của máy phát VHF không sử dụng nguồn key bên ngoài có điện áp hay không?

 
 

14. Độ lợi công suất Ap tính theo Decibel (dB) là:

 
 
 
 

15. Dựa vào cấu trúc vùng năng lượng của vật chất, chất bán dẫn có độ rộng vùng cấm là?

 
 
 
 

16. Nguồn thu nhận được ¼ năng lượng so với bên nguồn phát thì độ suy giảm tín hiệu là?

 
 
 
 

17. Đối với máy  ICOM IC-A200, Công suất phát của máy được điều chỉnh:

 
 
 
 

18. Để đưa một máy phát VHF A-G vào khai thác phục vụ công tác điều hành bay cần phải có những giấy phép nào?

 
 
 
 

19. Mạch khuếch đại sử dụng trong:

 
 
 
 

20. Tại giá trị VSWR bằng 1.5, khoảng bao nhiêu % công suất tới đầu cuối ăng-ten bị phản xạ lại?

 
 
 
 

21. Khi đo ngưỡng thu của máy thu VHF người ta đấu nối:

 
 
 

22. Cấu trúc biến trở khác với điện trở cố định chủ yếu là do….

 
 
 
 

23. Máy thu VHF A có mức mở máy thu khi tắt SQL là -107 dBm. Máy thu VHF B có mức mở máy thu là -105 dBm. Vậy máy thu A:

 
 
 

24. Khi muốn đo công suất phát xạ của máy phát VHF người ta cần dùng:

 
 
 

25. Đối với máy  ICOM IC-A200, công suất đầu ra âm tần

 
 
 

26. Ưu điểm của cách ghép tầng khuếch đại âm tần trực tiếp là:

 
 
 
 

27. ICAO qui định về đặc tính (charateristics) hệ thống của thông tin VHF A/G – thiết bị mặt đất: Độ ổn định tần số Phát: Tần số VTĐ thay đổi không được vượt quá:

 
 
 
 

28. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên kỹ thuật được quy định trong tài liệu nào sau đây?

 
 
 
 

29. Bộ đàm truyền theo kiểu:

 
 
 
 

30. Trở kháng vào của Anten thương mại phụ thuộc vào

 
 
 
 

31. Khái niệm sóng trời (skywave) còn được gọi là

 
 
 

32. Phát biểu nào sai về mạch khuếch đại vi sai

 
 
 
 

33. Theo Quy định Quản lý kỹ thuật, công tác kiểm tra định kỳ tại các Đội/Đài/Trạm được thực hiện với tần suất nào?

 
 
 
 

34. Trong máy phát vô tuyến, nguyên nhân gây ra sóng phản hồi là

 
 
 

35. Trong máy thu vô tuyến điện, khuếch đại trực tiếp tín hiệu thu được sau anten được đưa

 
 
 

36. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 
 
 
 

37. Để đưa một máy thu, máy phát hoặc máy thu phát (transceiver) VHF A-G vào khai thác phục vụ công tác điều hành bay cần phải có những giấy phép nào?

 
 
 
 

38. Để khử hiện tượng tự kích người ta thường dùng:

 
 
 
 

39. Phương pháp điều chế nào sau đây bị ảnh hưởng nhiễu nhiều nhất

 
 
 
 

40. Theo Quy định Quản lý kỹ thuật, trong điều kiện thông thường, phòng thiết bị có cấu kiện điện tử phải duy trì độ ẩm tương đối trong dải bao nhiêu?

 
 
 
 

41. Dựa vào cấu tạo và phạm vi ứng dụng mà người ta phân chia cuộn cảm thành những loại chính sau:

 
 
 
 

42. Hồi tiếp âm có:

 
 
 
 

43. Mã hoá kênh trong audio số nhằm mục đích:

 
 
 
 

44. Theo bảng thông số vận hành, kiểm tra hệ thống cung cấp dịch vụ VHF, việc đo điện áp nguồn AC/DC của thiết bị VHF A-G được thực hiện với tần suất nào?

 
 
 
 

45. Trong FET việc điều khiển dòng điện máng là do …. quyết định

 
 
 
 

46. Tần số hoạt động và độ nhạy máy thu của thiết bị VHF A/G được ghi trong giấy phép nào?

 
 
 
 

47. Các phương tiện và kỹ thuật dùng để lưu trữ tín hiệu audio số:

 
 
 
 

48. Hồi tiếp âm có khuynh hướng:

 
 
 
 

49. Đối với máy  ICOM IC-A200, Trở kháng ngõ ra anten của máy:

 
 
 
 

50. Trình bày các thao tác để đo công suất phát của 1 máy phát VHF

 
 
 

Câu 1 trên 50

Bình luận