VHF 2021

1. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

2. Theo bảng thông số vận hành, kiểm tra hệ thống cung cấp dịch vụ VHF, việc đo điện áp nguồn AC/DC của thiết bị VHF A-G được thực hiện với tần suất nào?

 
 
 
 

3. Hồi tiếp âm có:

 
 
 
 

4. Với một bộ khuếch đại có độ lợi 10dB thì tỉ số điện áp đầu ra/vào là bao nhiêu:

 
 
 
 

5. Chế độ truyền mà dữ liệu có thể truyền cả hai chiều cùng lúc là:

 
 
 
 

6. Trong thông tin lưu động HK, theo qui định của ICAO(Annex 10, Vol.5), chế độ làm việc trong dải VHF là:

 
 
 
 

7. ICAO qui định: Đối với Dịch vụ Kiểm soát Đường dài: Các phương tiện TT không-địa đảm bảo giữa Đơn vị cung cấp DV Kiểm soát Đường dài và tàu bay trong vùng kiểm soát:

 
 
 
 

8. Bộ lọc phát/thu dùng trong hệ thống VHF là:

 
 
 
 

9. Độ từ thẩm tương đối của vật liệu từ µr là đại lượng…..

 
 
 
 

10. Nhiệm vụ của mạch đổi tần trong máy thu thanh AM

 
 
 
 

11. Đối với máy  ICOM IC-A200, Khi KSVKL thông báo chất lượng nghe trên loa kém (chiều phát tốt) thì nguyên nhân có thể do:

 
 
 
 

12. Khi muốn đo mức tín hiệu trước khi đưa vào máy phát người ta sử dụng:

 
 
 

13. Nhiễu tần số ảnh trong máy thu thanh AM có tần số được xác định bằng

 
 
 
 

14. Trong FET việc điều khiển dòng điện máng là do …. quyết định

 
 
 
 

15. Các thành phần chính của một giao thức (protocol) là:

 
 
 
 

16. Để đưa một máy thu  VHF A-G vào khai thác phục vụ công tác điều hành bay cần phải có những giấy phép nào?

 
 
 
 

17. Đối với máy  ICOM IC-A200, Phân cách tần số mà máy có thể điều chỉnh được:

 
 
 
 

18. ICAO qui định về đặc tính (charateristics) hệ thống của thông tin VHF A/G – thiết bị mặt đất: Độ ổn định tần số Phát: Tần số VTĐ thay đổi không được vượt quá:

 
 
 
 

19. Mạch khuếch đại có các độ lợi sau:

 
 
 
 

20. Khái niệm sóng trời (skywave) còn được gọi là

 
 
 

21. Độ dài bước sóng bức xạ được quyết định bởi …..của chất bán dẫn

 
 
 
 

22. ICAO qui định: Đối với Dịch vụ Kiểm soát Tiếp cận: Các phương tiện TT không – địa đảm bảo giữa Đơn vị cung cấp DV Kiểm soát Tiếp cận và tàu bay trong vùng kiểm soát:

 
 
 
 

23. Đối với máy  ICOM IC-A200, Chuyển mạch sử dụng giữa mạch thu và mạch phát trong quá trình thu/phát:

 
 
 
 

24. Bộ lọc thu được lắp ở vị trí nào?

 
 
 

25. Dải tần của sóng VHF:

 
 
 

26. Chân tín hiệu PTT của máy phát VHF không sử dụng nguồn key bên ngoài có điện áp hay không?

 
 

27. Biến áp âm tần được thiết kế để làm việc trong dải tần số nào dưới đây?

 
 
 
 

28. Khi đo hệ số sóng đứng của 1 máy phát VHF được kết quả là 3 thì:

 
 
 

29. Theo bảng thông số vận hành, kiểm tra hệ thống cung cấp dịch vụ VHF, việc đo độ nhậy/ngưỡng thu của máy thu VHF A-G  bằng thiết bị đo được thực hiện với tần suất nào?

 
 
 
 

30. Dải tần số từ 8 MHz ¸ 16 MHz  thuộc

 
 
 
 

31. Độ lợi của anten (dB) là lượng khuếch đại tín hiệu điện của anten so với:

 
 
 
 

32. Tụ điện là linh kiện điện tử dùng để chứa………

 
 
 
 

33. Trong mô hình sử dụng 1 cặp máy phát main và standby thì cổng NO trên rơle anten được nối đến máy phát:

 
 

34. Một máy phát có công suất 50W thì công suất máy phát theo đơn vị dBm và dBW là bao nhiêu?

 
 
 
 

35. Trình bày các thao tác để đo tần số phát của 1 máy phát VHF

 
 
 

36. Độ bền về điện của chất điện môi là giá trị nào bên ngoài đặt lên chất điện môi mà làm cho nó mất khả năng cách điện.

 
 
 
 

37. Nguồn thu nhận được ¼ năng lượng so với bên nguồn phát thì độ suy giảm tín hiệu là?

 
 
 
 

38. Đối với máy  ICOM IC-A200, kiểu điều chế tín hiệu của máy:

 
 
 
 

39. Đối với máy  ICOM IC-A200, Trở kháng Microphone là:

 
 
 
 

40. Khi thực hiện bài đo công suất máy phát, giá trị VSWR:

 
 
 
 

41. Cấu trúc biến trở khác với điện trở cố định chủ yếu là do….

 
 
 
 

42. Trong thông tin lưu động HK, theo qui định của ICAO(Annex 10, Vol.5): Đối với các loại phát xạ thoại vô tuyến (ví dụ: điều biên, đơn biên) các tần số âm thanh được giới hạn trong dải tần:

 
 
 
 

43. Đối với máy  ICOM IC-A200, Trở kháng ngõ ra anten của máy:

 
 
 
 

44. Mục đích của mã hóa nguồn tín hiệu trong truyền thông là gì

 
 
 
 

45. Trở kháng vào của Anten thương mại phụ thuộc vào

 
 
 
 

46. Độ lợi áp Av:

 
 
 
 

47. Khi muốn đo công suất phát xạ của máy phát VHF người ta cần dùng:

 
 
 

48. Để đo hệ số điều chế máy phát VHF, người ta sử dụng công cụ đo lường nào

 
 
 
 

49. Phạm vi hoạt động  của thiết bị VHF A/G được ghi trong giấy phép nào?

 
 
 
 

50. Độ rộng băng thông (bandwidth) của tín hiệu đầu ra bộ trộn tần

 
 
 

Câu 1 trên 50

Bình luận