VHF 2021

1. Bộ lọc phát/thu dùng trong hệ thống VHF là:

 
 
 
 

2. Khi muốn key máy phát VHF ta phải:

 
 
 

3. Các phương pháp lan truyền sóng điện từ gồm:

 
 
 
 

4. Khắc phục sự cố không có điện áp (AC hoặc DC. cung cấp cho máy thu/phát VHF

 
 
 

5. Đối với máy  ICOM IC-A200, Khi KSVKL thông báo chất lượng nghe trên loa kém (chiều phát tốt) thì nguyên nhân có thể do:

 
 
 
 

6. Độ dài bước sóng bức xạ được quyết định bởi …..của chất bán dẫn

 
 
 
 

7. Trong thông tin lưu động HK, theo qui định của ICAO(Annex 10, Vol.5), chế độ làm việc trong dải VHF là:

 
 
 
 

8. Op-amp có nghĩa là:

 
 
 
 

9. Đáp ứng tần số của một mạch khuếch đại là

 
 
 
 

10. Thao tác cần thực hiện trước nhất khi một máy phát VHF bị hỏng

 
 
 
 

11. Trên rơle anten, khi chọn sang máy standby thì cổng COM sẽ thông với cổng:

 
 

12. Đối với máy  ICOM IC-A200, Mạch thu của máy là loại:

 
 
 
 

13. Khi muốn kiểm tra nguồn cấp cho máy VHF người ta dùng:

 
 
 

14. Đối với máy  ICOM IC-A200, Số kênh nhớ để lưu tần số được cài đặt:

 
 
 
 

15. ICAO qui định: Đối với Dịch vụ Kiểm soát Đường dài: Các phương tiện TT không-địa đảm bảo giữa Đơn vị cung cấp DV Kiểm soát Đường dài và tàu bay trong vùng kiểm soát:

 
 
 
 

16. Mã hoá kênh trong audio số nhằm mục đích:

 
 
 
 

17. Điện trở trong vi mạch MOS được tích hợp là …

 
 
 
 

18. Transistor của mạch khuếch đại công suất th­ường làm việc ở:

 
 
 
 

19. Các phương tiện và kỹ thuật dùng để lưu trữ tín hiệu audio số:

 
 
 
 

20. Trình bày các thao tác để đo tần số phát của 1 máy phát VHF

 
 
 

21. Trong thông tin lưu động HK, theo qui định của ICAO(Annex 10, Vol.5), phân cách tối thiểu giữa các tần số VHF là:

 
 
 
 

22. Nhiệm vụ chủ yếu của ăng ten phát vô tuyến điện là:

 
 
 

23. Giấy phép nào trong các loại giấy phép sau có ghi thời hạn sử dụng (có giá trị đến ngày…):

 
 
 
 

24. Đối với máy  ICOM IC-A200, thay đổi tần số thu phát:

 
 
 
 

25. Nguyên lý đổi tần dựa vào:

 
 
 
 

26. Phát biểu nào sai về mạch khuếch đại vi sai

 
 
 
 

27. Khi muốn đo ngưỡng thu của máy thu VHF người ta cần dùng:

 
 
 

28. 1 máy phát VHF đo được công suất phát xạ là 25W, khi đo công suất phản hồi được 1W thì hệ số sóng đứng bằng:

 
 
 

29. Phạm vi hoạt động  của thiết bị VHF A/G được ghi trong giấy phép nào?

 
 
 
 

30. Khi chọn củ đo công suất, người ta phải chú ý những thông số gì?

 
 
 

31. Nhiễu tần số ảnh trong máy thu thanh AM có tần số được xác định bằng

 
 
 
 

32. Để đưa một máy thu  VHF A-G vào khai thác phục vụ công tác điều hành bay cần phải có những giấy phép nào?

 
 
 
 

33. Dải tần của sóng VHF:

 
 
 

34. Độ bền về điện của chất điện môi là giá trị nào bên ngoài đặt lên chất điện môi mà làm cho nó mất khả năng cách điện.

 
 
 
 

35. Trong thông tin lưu động HK, theo qui định của ICAO(Annex 10, Vol.5): Đối với các loại phát xạ thoại vô tuyến (ví dụ: điều biên, đơn biên) các tần số âm thanh được giới hạn trong dải tần:

 
 
 
 

36. Trình bày các thao tác để đo công suất phát của 1 máy phát VHF

 
 
 

37. Trong máy thu vô tuyến điện, khuếch đại trực tiếp tín hiệu thu được sau anten được đưa

 
 
 

38. Dựa vào cấu trúc vùng năng lượng của vật chất, chất bán dẫn có độ rộng vùng cấm là?

 
 
 
 

39. Đối với máy  ICOM IC-A200, Làm thế nào để biết máy đang ở trạng thái thu:

 
 
 
 

40. ICAO qui định: Đối với Dịch vụ Kiểm soát Tiếp cận: Các phương tiện TT không – địa đảm bảo giữa Đơn vị cung cấp DV Kiểm soát Tiếp cận và tàu bay trong vùng kiểm soát:

 
 
 
 

41. Mục đích của mã hóa nguồn tín hiệu trong truyền thông là gì

 
 
 
 

42. ICAO qui định về đặc tính (charateristics) của hệ thống thông tin VHF A/G:

 
 
 
 

43. Hồi tiếp dương có :

 
 
 
 

44. Ưu điểm của cách ghép tầng khuếch đại âm tần trực tiếp là:

 
 
 
 

45. Ta có thể tạo ra tín hiệu Squelch từ máy thu có ngõ ra SQL để kiểm tra không?

 
 

46. Khi đo công suất phát xạ của máy phát VHF người ta đấu nối:.

 
 
 

47. Cấu trúc biến trở khác với điện trở cố định chủ yếu là do….

 
 
 
 

48. Tín hiệu AM có đặc điểm

 
 
 
 

49. Chân tín hiệu PTT của máy phát VHF không sử dụng nguồn key bên ngoài có điện áp hay không?

 
 

50. Ăng ten có các loại phân cực nào?

 
 
 
 

Câu 1 trên 50

Bình luận