An ninh

1. Việc đối phó trực tiếp với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng được thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật nào?

 
 
 
 

2. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, lực lượng kiểm soát ANHK và lực lượng bảo vệ khi nhận được chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp mà thấy không phù hợp thì phải thực hiện như thế nào?

 
 
 
 

3. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, nhân viên kiểm soát an ninh mới được tuyển dụng, đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ ANHK và được cấp chứng chỉ thích hợp phải được hướng dẫn thực tập tại vị trí công tác thực tế trong thời gian tối thiểu bao lâu?

 
 
 
 

4. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quyết định danh sách vật phẩm nguy hiểm được sử dụng trong khu vực hạn chế?

 
 
 
 

5. Chuyến bay chuyên cơ là gì?

 
 
 
 

6. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty quy định nội dung nào sau đây mà lực lượng kiểm soát ANHK chịu trách nhiệm xử lý ban đầu các vụ việc vi phạm an ninh hàng không, trật tự công cộng xảy ra tại cơ sở?

 
 
 
 

7. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty quy định nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên kiểm soát ANHK như thế nào?

 
 
 
 

8. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, khi thực hiện công tác tuần tra cần phải lưu ý những nội dung nào?

 
 
 
 

9. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu của kế hoạch khẩn nguy?

 
 
 
 

10. Thông tư 53/2015/TT-BGTVT ngày 24/09/2015 quy định về nội dung gì?

 
 
 
 

11. Theo Nghị định 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, thay thế cho văn bản pháp luật nào sau đây?

 
 
 
 

12. Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nội dung gì?

 
 
 
 

13. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam áp dụng đối với các đối tượng nào?

 
 
 
 

14. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, trường hợp nào người, phương tiện được phép vào hoạt động trong khu vực hạn chế không cần thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh thích hợp?

 
 
 
 

15. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, trường hợp có thông tin đe dọa bom, khi triển khai lục soát an ninh phát hiện bom mìn hoặc vật nghi ngờ là bom mìn, việc gì sau đây người lục soát không được thực hiện?

 
 
 
 

16. Luật phòng chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/06/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

 
 
 
 

17. Theo Nghị định số 92/2015/NĐ-CP, biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường áp dụng cho từng cấp độ phải được quy định cụ thể trong văn bản nào?

 
 
 
 

18. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, thời hạn lưu trữ hồ sơ kiểm soát chất lượng ANHK nội bộ tại các cơ sở là bao lâu?

 
 
 
 

19. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty quy định trách nhiệm của nhân viên kiểm soát an ninh trong việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị như thế nào?

 
 
 
 

20. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, nhân viên kiểm soát ANHK phải làm gì khi lục soát khách là nữ giới nhưng tại cơ sở không có nữ nhân viên kiểm soát ANHK?

 
 
 
 

21. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, tổ chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm quản lý vật phẩm nguy hiểm là công cụ, dụng cụ sử dụng thường xuyên trong khu vực hạn chế?

 
 
 
 

22. Theo quy định tại Nghị định số 92/2015/NĐ-CP, kiểm soát chất lượng an ninh hàng không bao gồm những hoạt động gì?

 
 
 
 

23. Theo Luật phòng chống khủng bố, trách nhiệm phòng, chống khủng bố là của tổ chức, cá nhân nào?

 
 
 
 

24. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, khi bàn giao vật chứng, phương tiện và đồ vật tạm giữ, nhân viên kiểm soát ANHK phải làm gì?

 
 
 
 

25. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, nội dung nào sau đây là yêu cầu của kế hoạch khẩn nguy cơ sở?

 
 
 
 

26. Theo Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT, thời hạn, hiệu lực của thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn tối đa bao lâu?

 
 
 
 

27. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty nhân viên kiểm soát an ninh phải thực hiện ghi sổ nhật ký, bàn giao ca trực an ninh về nội dung nào sau đây?

 
 
 
 

28. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, người đứng đầu tổ chức bảo đảm ANHK của các Công ty quản lý bay khu vực là ai?

 
 
 
 

29. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, tại các đài/trạm, ai chịu trách nhiệm là đầu mối phối hợp bảo đảm ANHK của cơ sở, chủ trì phối hợp với lực lượng kiểm soát ANHK của cảng hàng không và Công an địa phương liên quan trong ứng phó các tình huống?

 
 
 
 

30. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, ai có thẩm quyền cho phép quay phim, chụp ảnh trong khu vực hạn chế bằng văn bản?

 
 
 
 

31. Theo quy định tại Nghị định số 92/2015/NĐ-CP, việc sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp biện pháp soi chiếu, kiểm tra trực quan và các biện pháp khác để nhận biết, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm về an ninh hàng không được gọi là gì?

 
 
 
 

32. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty quy định nhân viên kiểm soát an ninh phải thực hiện ghi sổ nhật ký, bàn giao ca trực an ninh về nội dung nào sau đây?

 
 
 
 

33. Lực lượng an ninh trên không thuộc tổ chức, biên chế của đơn vị nào?

 
 
 
 

34. Thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không bị mất giá trị sử dụng trong các trường hợp nào?

 
 
 
 

35. Trường hợp hàng hóa nào sau đây bị từ chối chuyên chở?

 
 
 
 

36. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, người đứng đầu đơn vị trang bị công cụ hỗ trợ phải làm gì khi công cụ hỗ trợ của đơn vị bị hỏng?

 
 
 
 

37. Ai là người chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, duy trì trật tự, kỷ luật của chuyến bay trong thời gian tàu bay đang bay?

 
 
 
 

38. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, nhân viên kiểm soát ANHK được để kiểu tóc như thế nào khi thực hiện nhiệm vụ?

 
 
 
 

39. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, mục đích của kế hoạch khẩn nguy là nội dung nào sau đây?

 
 
 
 

40. Vé hành khách là gì?

 
 
 
 

41. Theo quy định tại Quyết định số 16/2017/QĐ-TTg.m, cơ quan nào có thể chỉ đạo tổ chức diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp quốc gia?

 
 
 
 

42. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, khi áp dụng biện pháp kiểm soát ANHK tăng cường cấp độ 1, phải thực hiện kiểm tra trực quan bao nhiêu phần trăm số đối với người có thẻ kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng dài hạn, sau khi đã qua kiểm tra bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay?

 
 
 
 

43. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, ai có thẩm quyền thu giữ vũ khí, chất nổ, chất cháy và những vật phẩm nguy hiểm khác đưa trái phép vào khu vực hạn chế?

 
 
 
 

44. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quyết định lục soát ANHK tại trung tâm điều hành bay?

 
 
 
 

45. Theo Nghị định số 03/2009/NĐ-CP, những người nào sau đây được phục vụ theo tiêu chuẩn chuyên cơ?

 
 
 
 

46. Hành vi chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không thời gian bao lâu?

 
 
 
 

47. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, hành vi nào sau đây được xếp vào tình huống khẩn nguy cấp độ 2?

 
 
 
 

48. Hãy cho biết vật phẩm nguy hiểm nào sau đây thuộc danh mục vật phẩm nguy hiểm phải được kiểm soát tại khu vực hạn chế?

 
 
 
 

49. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, việc cấp thẻ, giấy phép kiểm soát ANHK nội bộ có giá trị sử dụng ngắn hạn thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị nào?

 
 
 
 

50. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, hành động nào sau đây không thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên kiểm soát ANHK của Tổng công ty?

 
 
 
 

Câu 1 trên 50

Bình luận

About admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.